Prasy filtracyjne


Prasy filtracyjne IEA z bocznym oczepem

Konstrukcja urządzeń

Podstawą konstrukcji komorowych pras filtracyjnych IEA jest masywna rama, hydrauliczny docisk pakietu płyt oraz wyposażenie dodatkowe, odpowiednie do indywidualnych potrzeb i warunków pracy (automatyczna myjka, itd.). Odpowiednio do wydajności masowej dobierana jest liczba i rozmiar płyt filtracyjnych z zakresu od 250 x 250 do 2.000 x 2.000 mm oraz ciśnienia aż do 25 bar.

Prasy IEA z oczepem bocznym

 • od obsługi ręcznej do w pełni automatycznej pracy

 • zautomatyzowany zrzut placka filtracyjnego


Typoszeregi pras filtracyjnych IEA

Prasy komorowe IEA

Konwencjonalne prasy komorowe o solidnej konstrukcji do najróżniejszych zastosowań. Różne rozmiary komór i różne grubości placka filtracyjnego, odpowiednio dobierane do własności i masy odwadnianych zawiesin. Ramy płyt z polipropylenu lub materiałów o wyższej wytrzymałości mechanicznej, przeznaczonych do wysokich ciśnień od 15 do 30 bar.

Prasy membranowe IEA

Prasy membranowe bazują na konstrukcji pras komorowych z dodatkową elastyczną membraną, pozwalającą na głębsze odwodnienie osadów. Medium wytwarzającym dodatkowe ciśnienie (do 30 bar) na placek filtracyjny może być sprężone powietrze lub woda.


Zastosowanie pras filtracyjnych IEA

Liczne procesy produkcyjne, jak i dbałość o środowisko wymagają stosowania procesów filtracji, umożliwiających separację substancji stałych od fazy ciekłej. IEA dzięki szerokiemu programowi produkcyjnemu oferuje rozwiązania dla wielu gałęzi przemysłu i zastosowań.

Zastosowania branżowe:

 • przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków

 • produkcja żywności i napojów

 • przemysł chemiczny

 • farmacja

 • górnictwo

 • przemysł papierniczy

Przeznaczenie: 

 • odwadnianie osadów ściekowych i z uzdatniania wody

 • usuwanie zawiesin ze ścieków

 • separacja substancji chemicznych i pigmentów

 • rudy metali i metalurgia

 • surowce mineralne i substancje nieorganiczne

 • produkcja artykułów spożywczych

 • farmaceutyki