Flota IEA


Flota IEA mobilnych instalacji do odwadniania osadów z prasami ´slimakowymi IEA SP-HF 06 XL oraz SP-HF 08 XL