Podczyszczanie filtratu jako opcja


W wielu przypadkach coraz częściej podejmowany  jest temat czystości filtratu odprowadzanego do kanalizacji. Pojawiające się warunki zagwarantowania współczynnika rozdziału fazy stałej od ciekłej wyższego niż 99%, skłoniły firmę IEA do opracowania systemu podczyszczania filtratu jako opcjonalnego elementu linii do odwadniania osadów. System składa się z mechanicznego filtra obrotowego IEA przeznaczonego do wychwytywania drobnej zawiesiny, czujników pomiarowych oraz pompy. Wyłapany na filtrze osad może być albo odprowadzany do ciągu oczyszczalni jako osobny strumień lub zawracany do procesu odwadniania.