Mobilna instalacja do odwadniania osadów z prasą ślimakową SP-HF 06 XL


Z uwagi na coraz większe zainteresowanie wykonywaniem testów sprawdzających efekty pracy pras ślimakowych na konkretnych osadach, w tym określenia stopni odwodnienia, zużycia energii elektrycznej, polielektrolitów itp. biuro inżynierskie   MTI-Engineering BV wspólnie z firmą IEA Derflinger GmbH podjęły decyzję o budowie mobilnej instalacji odwadniającej z wykorzystaniem prasy ślimakowej SP-HF 06XL. Cała instalacja przystosowana do  automatycznej pracy 24 h/d z prasą ślimakową i urządzeniami peryferyjnymi została zabudowana na przyczepie samochodowej. W skład mobilnej instalacji odwadniania osadów weszły oprócz prasy kompletny węzeł przygotowania i dozowania polielektrolitów, przystosowany do pracy z polimerami emulsyjnymi i proszkowymi, komplet pomp, podajnik odbierający placek filtracyjny oraz szafa sterownicza z wszystkimi elementami niezbędnymi do automatycznej pracy. Jej wydajność wynosi 250 kg s.m./h lub 12 m3/h.